Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Vil prisen på nettleie også variere gjennom døgnet med ny måler?

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som bestemmer hvordan de ulike elementene i nettleien skal være. Kravet i dag er at det skal være et fastledd og et energiledd til sluttkunder.

Produsenter og store uttakskunder tilknyttet de høyeste spenningsnivåene har allerede nettleie som varierer noe over døgnet (forskjell på dag, natt og helg i energileddet).

Det er sannsynlig at også nettleien for vanlige forbrukere i framtiden vil bli slik at den varierer gjennom døgnet når nye måler er installert. Det er foreløpig ikke klart når det eventuelt skjer og hvordan en slik ordning eventuelt blir.